Inrikes.

2017-07-15 16:45
  • ”Det måste finnas alternativ om en lokal blir obrukbar eller om valdeltagare blir hotade”, säger Sebastian Bay, ansvarig för projektet.  Bild: Jessica Gow/TT
    ”Det måste finnas alternativ om en lokal blir obrukbar eller om valdeltagare blir hotade”, säger Sebastian Bay, ansvarig för projektet. 
  • Sebastian Bay.
    Sebastian Bay.

Kommer Ryssland att försöka påverka nästa års val i Sverige?

Flera länder som nyligen gått till val har utsatts för påverkans­attacker från framför allt Ryssland. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har startat ett projekt för att stödja arbetet med att minska Sveriges sårbarhet inför nästa års val.

I våras inledde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, arbetet med den analys av säkerhetsläget som ska vara färdig till oktober i år. MSB ska även stödja samordningen och sprida kunskap till kommunerna, länsstyrelserna och valmyndigheten

Sebastian Bay är ansvarig för MSB:s projekt för att möta påverkan mot valet 2018. Enligt honom är det för tidigt att säga vilka sårbarheten som finns och hur stort hotet är. Han berättar att myndigheten särskilt tittar på tre områden. Det första är logistiken, exempelvis hur säker rösträkningen är.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– I Sverige har vi ett tryggt system, känner vi i början på den här resan. Rösterna räknas två gånger av två oberoende instanser. Det är rätt unikt. Dessutom har Sverige en helt öppen process.

Försöker manipulera verkligheten

Den andra punkten är fysiska attacker, som vid valet 2014 då personer från Svenska motståndsrörelsen stormade vallokaler i Stockholm.

– Det måste finnas alternativ om en lokal blir obrukbar eller om valdeltagare blir hotade. Där känns det tryggt hitintills men valadministrationen behöver fortsätta titta på det och detaljplanera, säger Sebastian Bay.

Och så handlar det om påverkanskampanjerna, där exempelvis främmande stater sprider falsk information. Regeringen har pekat ut Ryssland som det största säkerhetshotet.

Sebastian Bay tillägger att det inte bara handlar om att sprida falsk information utan också att man försöker manipulera verkligheten. Som exempel nämner han att ett ryskt tv-team anklagats för att ha försökt betala ungdomar i Rinkeby för att ställa till med bråk framför kameran.

– Man vill nog påverka valet, att man vill att en viss kandidat ska vinna. Men det är nog också att man vill underminera förtroendet för demokratin.

Enligt Sebastian Bay finns det i dagsläget inga tecken på att Islamiska Staten särskilt kommer att rikta sig mot själva valrörelsen. Samtidigt poängterar han att IS generella påverkansarbete utgör ett hot.

– Det kan vara genom att rekrytera människor, men också genom att påverka grupper i samhället, att underminera deras förtroende för samhället.

”Vi ska värna om demokratin”

MSB byter också erfarenheter med andra europeiska länders valmyndigheter. Sebastian Bay berättar att medier i Tyskland bland annat har fått källor planterade.

– På ett sätt har vi väldig tur i Sverige, att vi kommer sist i en serie av många val. Frågan är uppe och alla myndigheter är med, säger han.

Enligt Sebastian Bay har de så kallade trollfabrikernas arbetsmetoder börjat förändras. I dag handlar det i större utsträckning om att finansiera medier och mindre om att ta över nyhetssidors kommentatorsfält. Han menar att det är en gråzon som är svår att hantera.

– Man kan som främmande stat låtsas vara ett mediebolag och man kan finansiera ett mediebolag i Sverige, men det är inget som MSB ska titta på. Vi ska värna om demokratin och då är det inte rätt att vi som myndighet ska börja granska det här.

Är påverkansattacker från främmande makter något nytt?

– Vi har alltid haft extrema organisationer nationellt som försökt förhindra val genom att till exempel stjäla valsedlar. Men det här att en statsaktör har påverkat val utomlands i den skalan som det sker nu, det har vi inte sett tidigare mig veterligen.

PRENUMERERA PÅ ETC HELG

Den här artikeln kommer från veckans ETC Helg.
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.